Mer att läsa

Konsten att strunta i andras åsikter

Människan är i grunden ett flockdjur och en social varelse. Självklart vill du passa in och rädslan för att bli bortstött...