Mer att läsa

Det du gör just nu, hjälper det dig?

Väldigt mycket av det du gör under en dag sker på rutin, av gammal vana, av bara farten. Du tänker inte ens på att du gör...