Mer att läsa

Varför träningsvärk suger och intensitet likaså

I min värld ska träningen ge och inte ta. Jag kan sluta redan här och lämna tolkningen fri… Men jag vill utveckla...