Mer att läsa

Så ska du tänka innan träningresan! Del 2: kost

I första delen gick jag igenom hur du ska träna på träningsresan (och tänka innan du åker) och nu vill jag prata...