Mer att läsa

Varför utvecklar friska kvinnor ätstörningar? Del 2: lösningar

I del 1 pratade jag om anledningar till varför friska kvinnor utvecklar en ohälsosam relation till mat. Det beror på bland...