Mer att läsa

Vi måste prata om ångest, del 2

Fortsättning på del 1. Det finns en hel del du kan göra för att underlätta tillvaron om du lider av oro och ångest....