Mer att läsa

Ursäkta språket, men fuck Jante!

Hela livet matas vi med hur vi bör vara, bete oss, vad som är rätt och fel i olika sammanhang. Vi får inte vara för...