Mer att läsa

KBT i vardagen

KBT står för kognitiv beteendeterapi och handlar bland annat om att kartlägga och ändra negativa beteende- och tankemönster....