Mer att läsa

HIIT – funkar verkligen högintensiv träning under graviditeten?

HIIT: ett populärt träningsupplägg som man utför med mycket hög intensitet. Kan du köra HIIT under graviditeten?...