Mer att läsa

”Jag registrerar allt jag äter” och andra lögner

Det här är ingen artikel som ska slå dig på fingrarna med ”aja baja, vilken lögnare du är!” utan handlar snarare...