Mer att läsa

40 ÄR faktiskt det nya 20

Jo då, jag har passerat 40-strecket. Med buller och bång fick jag progressiva glasögon och kallelsen till mammografin...