Mer att läsa

Gör så gott du kan och sluta att sträva efter ”perfektion”

Du äter dåligt och tränar inte = du är dålig. Du äter som planerat plus tränar = du är bra. Du tillåter dig själv...