Mer att läsa

Maximera träningsresultaten med superset, cirklar och dropset

Vad innebär egentligen uttryck som superset, triset, cirklar, dropset och varför använder man sig av dessa? Set...